Vzduchotechnika pro galvanické, lakovací linky a předúpravy

Vzduchotechnika patří k důležitému vybavení samotné linky. Výpary z lázní, které nejsou odvedeny, nejen zamořují okolí, ale mohou poškodit zdraví pracovníků a vytvořit škody na ostatních zařízení i zboží samotném. Naše vzduchotechnika je navržena, tak aby maximálně pohltila tyto výpary.

Odsávací potrubí

 

Odsávací rámy

 

Separátory kapek a ventilátory